Thứ Tư, 20 tháng 2, 2013

Bảo hộ kiểu dáng công nghiệpKiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố đó, có tính mới đối với thế giới và dùng làm mẫu để chế tạo sản phẩm công nghiệp hoặc thủ công nghiệp.

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Bao gồm các tài liệu sau đây:
Tờ khai yêu cầu cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp (Tờ khai) được làm theo Mẫu do Cục SHTT ban hành;
Bộ ảnh chụp hoặc hình vẽ phải thể hiện đầy đủ bản chất của kiểu dáng công nghiệp như đã được mô tả nhằm xác định phạm vi (khối lượng) bảo hộ kiểu dáng công nghiệp đó. ảnh chụp/hình vẽ phải rõ ràng và sắc nét, không được lẫn các sản phẩm khác với sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp yêu cầu bảo hộ. Tất cả các ảnh chụp/hình vẽ kiểu dáng công nghiệp phải theo cùng một tỉ lệ. Kích thước mỗi ảnh chụp/hình vẽ không được nhỏ hơn (90 x 120)mm và không được lớn hơn (210 x 297) mm.
Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp phải trình bày đầy đủ, rõ ràng bản chất của kiểu dáng công nghiệp và phải phù hợp với bộ ảnh chụp hoặc bộ hình vẽ kiểu dáng công nghiệp và bao gồm các nội dung sau:
Tên sản phẩm hoặc bộ phận sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp;
Bản chất của kiểu dáng công nghiệp, trong đó cần nêu rõ đặc điểm tạo dáng cơ bản của kiểu dáng công nghiệp yêu cầu bảo hộ khác biệt với kiểu dáng công nghiệp tương tự đã biết.
Lê phí: 5.000.000 VNĐ cho một sản phẩm. (Phí có thể thay đổi tùy thuộc vào mức độ phức tạp của kiểu dáng)
QUÁ TRÌNH THEO DÕI HỒ SƠ:
-Trong thời gian 10 ngày, sẽ nhận được TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP của Cục SHTT ghi rõ số đơn và ngày ưu tiên.
-Trong vòng từ 02 – 03 tháng, sẽ nhận được thông báo CHẤP NHẬN ĐƠN HỢP LỆ của CụcSHTT.
-Trong thời hạn 9 - 10 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, Cục SHTT sẽ ra quyết định cấp GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP
Thời gian hiệu lực của GCN đăng ký Nhãn hiệu hàng hóa là 05 năm và có giá trị trên toàn lãnh thổ Việt Nam (có thể gia hạn them liên tiếp 02 lần mỗi lần là 0 năm cho mỗi lần gia hạn).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét