Thứ Tư, 20 tháng 2, 2013

DỊCH VỤ BÁO CÁO THUẾ HÀNG THÁNG


Báo cáo thuế hàng tháng là hoạt động kê khai, nộp báo cáo thuế Giá trị gia tăng của doanh nghiệp tại Chi cục thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Việc báo cáo thuế hàng tháng đúng và đủ sẽ tạo điều kiện tốt cho việc quyết toán thuế cuối năm của doanh nghiệp.
Doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục kê khai và nộp báo thuế hàng tháng trước ngày 20 hàng tháng dù có phát sinh hay không phát sinh hóa đơn. Trường hợp kê khai chậm sẽ xử bị phạt theo quy định tại Thông tư số 61/2007/TT – BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế.
Trường hợp Quý khách hàng không có thời gian tiến hành việc kê khai thuế hàng tháng, Luật Hoàng Minh có thể đại diện cho Quý khách hàng tiến hành các thủ tục kê khai và nộp Báo cáo thuế tại Chi cục thuế.
Công việc của Luật Hoàng Minh gồm:
-              Báo cáo hoá đơn chứng từ mua vào, bán ra, cân đối chứng từ mua vào, bán ra.
-              Lập báo cáo thuế hàng tháng bằng phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp có mã vạch 2 chiều. In báo cáo thuế (duyệt).
-              Trực tiếp nộp báo cáo thuế tại chi cục thuế quận/huyện.
Báo giá dịch vụ kê khai thuế tháng của luật Hoàng Minh:
Lĩnh vực hoạt động
Chứng từ phát sinh
Mức phí/tháng
Mọi  lĩnh vực hoạt động
Không phát sinh
500.000 đ
Từ 01 đến 10 hóa đơn
700.000 đ
Từ 11 đến 20 hóa đơn
900.000 đ
Từ 21 hóa đơn trở lên
1.000.000 đ
-              Đối với doanh nghiệp sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp và sử dụng Kê khai thuế môn bài tại luật Hoàng Minh được miễn phí kê khai tháng không phát sinh đầu tiên.
-              Mức phí trên chưa bao gồm thuế VAT.

2 nhận xét: