Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2013

Năm 2013: cải cách thuế theo hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý

Vụ trưởng - Phó trưởng Ban Cải cách Tổng cục thuế, ông Nguyễn Quang Tiến đã khẳng định như thế trong cuộc trao đổi với PV Tạp chí Thuế trong những ngày cuối năm Nhâm Thìn.

Xin ông cho biết, quá trình triển khai nhiệm vụ theo mục tiêu cải cách đã đề ra của năm 2012 và cả giai đoạn 2011-2015 được ghi dấu bằng những kết quả cụ thể nào?

Với quyết tâm đạt được mục tiêu Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong năm, ngành thuế đã chủ động phối hợp, đề xuất tham mưu tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách thuế. Theo đó, Tổng cục Thuế đã phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính soạn thảo trình Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Quản lý thuế; trình Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc NSNN; Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế; thực hiện tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Luật Thuế TNDN làm căn cứ nghiên cứu, xây dựng Luật sửa đổi một số điều Luật Thuế TNDN.

Về quản lý thuế, toàn ngành đã đa dạng hoá các hình thức, biện pháp hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi và giảm chi phí tuân thủ cho người nộp thuế thông qua việc mở rộng hình thức tra cứu, trao đổi thông tin qua cổng thông tin điện tử; triển khai nhân rộng giải pháp “Tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế”; mở rộng việc đăng ký thuế, kê khai thuế qua mạng Internet tại 50 tỉnh, thành phố với trên 200 ngàn DN, triển khai nộp thuế thông qua 8 ngân hàng thương mại trên địa bàn 63 tỉnh/thành phố;

Đặc biệt trong năm, một trong những sự kiện thu hút được sự quan tâm chú ý của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng xã hội, đó là việc ban hành Tuyên ngôn ngành thuế Việt Nam nhằm khẳng định giá trị cũng như tầm nhìn mà toàn ngành đang hướng tới. Cùng với việc tổ chức triển khai đề án “Xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá hoạt động quản lý thuế”, ngành thuế đã và đang khẳng định quyết tâm đổi mới, cải cách theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả.Từ những nỗ lực này, công tác quản lý thuế ngày càng được hoàn thiện theo hướng chuyên nghiệp, chuyên sâu, góp phần tiết kiệm chi phí quản lý thuế; chất lượng đội ngũ công chức, viên chức trong bộ máy cơ quan thuế các cấp từng bước được nâng lên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. Về phía cộng đồng DN, do nhận được sự hỗ trợ tích cực từ phía cơ quan thuế trong việc tiếp cận hệ thống cơ chế chính sách và thủ tục hành chính thuế theo hướng công khai, minh bạch, đơn giản, dễ thực hiện, nên đã tiết giảm được cả công sức, thời gian, chi phí cho việc tuân thủ pháp luật thuế. Hơn thế, người nộp thuế hiện nay còn được hưởng thêm nhiều tiện ích như: đăng ký thuế, kê khai thuế qua mạng Internet, nộp thuế qua ngân hàng, tra cứu thông tin về thuế miễn phí.

Ông có thể cho biết đâu là những đề án, phần việc mà ngành thuế phải hoàn thành trong năm mới?

Năm 2013 là năm giữa kỳ của giai đoạn 05 năm thực hiện Kế hoạch cải cách hệ thống thuế 2011-2015, trong bối cảnh dự báo tình hình kinh tế trong và ngoài nước nói chung còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, thì đây tiếp tục là một năm khẩn trương đối với công tác cải cách và hiện đại hoá quản lý thuế. Để có thể hoàn thành mục tiêu, ngành thuế đã rà soát, đánh giá kết quả đã đạt được trong 02 năm đầu thực hiện và xây dựng kế hoạch cải cách hệ thống thuế năm 2013. Theo đó, về thể chế chính sách thuế, sẽ trình Quốc hội ban hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Thuế TNDN; Luật Phí, lệ phí; xây dựng và trình các cấp có thẩm quyền ban hành Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Quản lý thuế; Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Thuế TNCN. Về quản lý thuế, cần xây dựng và áp dụng các hình thức tuyên truyền và hỗ trợ phù hợp với từng nhóm NNT; Phát triển các dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế thông qua cơ chế hợp tác với hệ thống ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính, hiệp hội ngành nghề, các công ty phần mềm kế toán; Tiếp tục mở rộng hệ thống ứng dụng cung cấp dịch vụ thuế điện tử, đăng ký thuế, kê khai thuế qua mạng Internet; Triển khai thực hiện việc giảm tần suất kê khai của các doanh nghiệp vừa và nhỏ theo quy định của Luật Quản lý thuế (có hiệu lực từ 01/7/2013); Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan thuế các cấp, tăng cường đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng quản lý, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ thuế; áp dụng hệ thống chỉ số đánh giá hoạt động quản lý thuế trong việc đánh giá thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thuế các cấp và toàn ngành.

Để hoàn thành khối lượng công việc tương đối đồ sộ, ngành thuế sẽ triển khai nhiều giải pháp mang tính đồng bộ để thực hiện, trong đó giải pháp mang tính then chốt là: tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa toàn diện công tác quản lý thuế cả về phương pháp quản lý, thủ tục hành chính, bộ máy tổ chức, đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất, trang thiết bị; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, tự động hoá quy trình tiếp nhận giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính thông qua các chương trình hiện đại hoá và thuế điện tử, tạo thuận lợi và giảm chi phí tuân thủ cho người nộp thuế; khuyến khích, hỗ trợ phát triển các tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế nhằm hỗ trợ tích cực cho người nộp thuế; tăng cường công tác quản lý nội ngành, chú trọng nâng cao năng lực cán bộ, đặc biệt là kỹ năng quản lý thuế đối với hoạt động chuyển giá, giao dịch thương mại điện tử; đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng đội ngũ, tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm trong hoạt động công vụ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét