Thứ Tư, 20 tháng 2, 2013

THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN


Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và thực hiện việc bảo vệ các lợi ích đó. Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện phải phù hợp với nội dung hoạt động của doanh nghiệp (Văn phòng đại diện không được thực hiện các hoạt động kinh doanh trừ trường hợp được ủy quyền).

Dịch vụ tư vấn thành lập Văn phòng đại diện của Luật Hoàng Minh:
1. Tư vấn trước khi thành lập Văn phòng đại diện:

-           Tư vấn về lựa chọn tên, trụ sở của Văn phòng đại diện;

-           Tư vấn phương thức hoạt động của Văn phòng đại diện;

-           Tư vấn quyền và nghĩa vụ của Trưởng Văn phòng đại diện và các chức danh quản lý khác của chi nhánh;

2. Soạn thảo hồ sơ thành lập Văn phòng đại diện:

-           Thông báo thành lập Văn phòng đại diện;

-           Biên bản cuộc họp về việc thành lập Văn phòng đại diện;

-           Quyết định thành lập Văn phòng đại diện;

-           Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện;

-           Bản sao chứng thực Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu Văn phòng đại diện (có chứng thực);

-           Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty (có chứng thực);

-           Điều lệ của Công ty (bản sao có đóng dấu công ty).

-           Thông báo cấp mã số thuế phụ thuộc cho Văn phòng đại diện của Cục thuế nơi công ty có trụ sở chính (bản gốc)

3. Đại diện cho khách hàng làm thủ tục thành lập Văn phòng đại diện tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư, Sở công an, Cục thuế).

4. Tư vấn, hỗ trợ khách hàng sau thành lập:

-           Tư vấn lập hồ sơ doanh nghiệp;

-           Tư vấn quản trị doanh nghiệp;

-           Tư vấn thủ tục mua hoá đơn, kế toán thuế;

-           Cung cấp văn bản pháp luật miễn phí trong các lĩnh vực liên quan.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét