Thứ Tư, 20 tháng 2, 2013

THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH


Ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp là nơi thể hiện việc một doanh nghiệp được quyền kinh doanh những ngành, nghề gì. Hiện nay theo quy định của pháp luật, khi doanh nghiệp tiến hành thủ tục đăng ký kinh doanh sẽ áp dụng đăng ký ghi và mã hóa theo ngành cấp bốn trong Hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam, trừ những ngành nghề cấm kinh doanh.

Hiện tại việc áp dụng đăng ký ngành, nghề kinh doanh theo mã ngành còn rất nhiều hạn chế vì khi kinh doanh (đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại) sẽ gặp rất nhiều khó khăn do phải liên tục bổ sung những ngành nghề kinh doanh vì khi đăng ký mới thường không thể đăng ký hết được.

Dịch vụ tư vấn thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty Luật Hoàng Minh.

1.         Căn cứ pháp lý:

-           Điều 34 – Nghị định số 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp của Chính phủ ngày 15/04/2010;

2.         Tư vấn của Luật Hoàng Minh về thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty:

-           Tư vấn về bổ sung ngành nghề kinh doanh và những ngành nghề kinh doanh mà công ty dự định kinh doanh;

-           Tư vấn về bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều kiện (có chứng chỉ, có vốn pháp định …);

3.         Bộ hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty gồm:

-           Thông báo bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp

-           Biên bản họp về việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

-           Quyết định về việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh. Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

4.         Tiến hành các thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty theo đại diện uỷ quyền:

-          Tiến hành soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ thay đổi.

-          Tiến hành các thủ tục thay đổi tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

5.         Cam kết của Luật Hoàng Minh sau khi thay đổi doanh nghiệp:

-           Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh nghiệp phù hợp với nội dung thay đổi.

-           Cung cấp Văn bản Pháp luật liên quan đến nội dung thay đổi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét