Thứ Tư, 20 tháng 2, 2013

THAY ĐỔI NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp là nơi diễn ra các hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp có thể thành lập địa điểm kinh doanh ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính của doanh nghiệp. Doanh nghiệp chỉ được đặt địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh. Để chủ động trong hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp có thể thay đổi nội dung hoạt động của địa điểm kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tiễn kinh doanh của mình.

Dịch vụ tư vấn thay đổi nội dung hoạt động địa điểm kinh doanh của

Công ty Luật Hoàng Minh:

1. Căn cứ pháp lý:

- Điều 47 Nghị định số 43/2010/NĐ - CP về đăng ký doanh nghiệp của Chính phủ ngày 15/04/2010;

2. Tư vấn của Luật Hoàng Minh về thay đổi nội dung hoạt động của địa điểm kinh doanh:

- Tư vấn về tính chất pháp lý của địa điểm kinh doanh, cơ cấu hoạt động, quản lý của địa điểm kinh doanh;

- Tư vấn về những nội dung thay đổi của địa điểm kinh doanh (thay đổi ngành nghề kinh doanh, người đứng đầu địa điểm kinh doanh …);

- Tư vấn về các vấn đề về thuế liên quan đến hoạt động của địa điểm kinh doanh.

3. Bộ hồ sơ thay đổi gồm:

- Thông báo thay đổi nội dung hoạt động của địa điểm kinh doanh;

- Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

4. Tiến hành các thủ tục thay đổi nội dung hoạt động địa điểm kinh doanh theo đại diện uỷ quyền:

- Tiến hành soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ thay đổi.

- Tiến hành các thủ tục thay đổi tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

5. Cam kết của Luật Hoàng Minh sau khi thay đổi doanh nghiệp:

- Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh nghiệp phù hợp với nội dung thay đổi.

- Cung cấp Văn bản Pháp luật liên quan đến nội dung thay đổi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét