Thứ Tư, 20 tháng 2, 2013

THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY


Tên công ty có ý nghĩa rất quan trọng trong sự phát triển của doanh nghiệp. Công ty có phát triển hay không, thương hiệu của bạn có đến và được lữu giữ trong lòng của khách hàng hay không phụ thuộc rất lớn vào tên công ty mà bạn đang sở hữu. Đối với những khách hàng hiện nay chưa hài lòng với việc đặt tên cho công ty và có nhu cầu muốn thay đổi tên công ty (thay đổi tên tiếng Việt, tên nước ngoài hoặc tên viết tắt) có thể liên hệ với Công ty luật Hoàng Minh để được tư vấn và thực hiện thủ tục thay đổi tên công ty.

Dịch vụ tư vấn thay đổi tên công ty của Công ty Luật Hoàng Minh bao gồm:

1.         Căn cứ pháp lý:

-           Điều 31, 32, 33, 34 - Luật Doanh nghiệp;

-           Điều 36 Nghị định số 43/2010/NĐ - CP về đăng ký doanh nghiệp của Chính phủ ngày 15/04/2010;

-           Điều 8, 9 – Thông tư số 14/2010/TT-BKH hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43.

2.         Tư vấn của Luật Hoàng Minh về thay đổi tên công ty:

-           Tư vấn về thay đổi tên tiếng Việt của công ty, cách thức đặt tên công ty (đặt theo hình thức ghi chung hay ghi cụ thể một lĩnh vực ngành nghề nào đó mà doanh nghiệp dự định lấy làm trọng tâm trong kinh doanh);

-           Tư vấn về thay đổi tên tiến nước ngoài của công ty;

-           Tư vấn về thay đổi tên viết tắt của công ty.

3.         Bộ hồ sơ thay đổi tên công ty gồm:

-           Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp;

-           Biên bản họp về việc thay đổi tên doanh nghiệp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

-           Quyết định về việc thay đổi tên doanh nghiệp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh. Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

4.         Tiến hành các thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp theo đại diện uỷ quyền:

-          Tiến hành soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ thay đổi.

-          Tiến hành các thủ tục thay đổi tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

5.         Cam kết của Luật Hoàng Minh sau khi thay đổi doanh nghiệp:

-           Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh nghiệp phù hợp với nội dung thay đổi.

-           Cung cấp Văn bản Pháp luật liên quan đến nội dung thay đổi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét