Thứ Tư, 20 tháng 2, 2013

THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN


Công ty TNHH hai thành viên là công ty TNHH hoạt động với mô hình có từ hai thành viên trở lên (thành viên có thể là tổ chức hoặc cá nhân). Trong quá trình hoạt động của mình, công ty TNHH hai thành viên có những những thay đổi về thành viên góp vốn thông qua các hình thức: (i) Tiếp nhận thêm thành viên mới, (ii) thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp, (iii) thay đổi thành viên do thừa kế phần vốn góp, (iv) thay đổi thành viên do tặng cho phần vốn góp, (v) thay đổi thành viên do thành viên không thực hiện cam kết góp vốn theo quy định tại Khoản 3 Điều 39 của Luật Doanh nghiệp.

Khi có sự thay đổi về thành viên góp vốn, Quý khách hàng chỉ cần gọi tới Công ty luật Hoàng Minh sẽ được các luật sư có trình độ, kinh nghiệm của Luật Hoàng Minh tư vấn và đại diện cho Quý khách hàng tiến hành các thủ tục thay đổi tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


Công ty Luật Hoàng Minh:

1. Căn cứ pháp lý:

-           Điều 43, 44, 45 Luật Doanh nghiệp;

-           Điều 42 – Nghị định số 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp của Chính phủ ngày 15/04/2010.

2. Tư vấn của Luật Hoàng Minh về thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên:

-           Tư vấn về cách thức, hình thức và những vấn đề pháp lý liên quan đến việc thay đổi thành viên;

-           Tư vấn các vấn đề về thuế thu nhập cá nhân liên quan đến việc thay đổi thành viên;

-           Tư vấn các rủi ro, tranh chấp có thể xảy ra liên quan đến việc thay đổi thành viên và cách thức hạn chế những rủi ro, tranh chấp đó.

3. Bộ hồ sơ thay đổi gồm:

-           Thông báo thay đổi thành viên;

-           Biên bản họp về việc thay đổi thành viên của của Hội đồng thành viên;

-           Quyết định về việc thay đổi thành viên của Hội đồng thành viên;

-           Danh sách thành viên khi đã thay đổi;

-           Bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với thành viên là tổ chức hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên là cá nhân;

-           Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp và các giấy tờ chứng thực việc hoàn tất chuyển nhượng;

-           Hợp đồng tặng cho phần vốn góp (đăng ký thay đổi thành viên sáng lập trong trường hợp tặng cho cổ phần).

-           Văn bản chứng nhận việc thừa kế hợp pháp của người nhận thừa kế (trong trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế)

4. Tiến hành các thủ tục thay đổi thành viên theo đại diện uỷ quyền:

-          Tiến hành soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ thay đổi.

-          Tiến hành các thủ tục thay đổi tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

5. Cam kết của Luật Hoàng Minh sau khi thay đổi doanh nghiệp:

-           Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh nghiệp phù hợp với nội dung thay đổi.

-           Cung cấp Văn bản Pháp luật liên quan đến nội dung thay đổi.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét