Thứ Tư, 20 tháng 2, 2013

THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN


Do doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp lên việc điều chỉnh mức vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân Nhà nước quy định thủ tục thuận lợi, dễ dàng hơn so với các loại hình doanh nghiệp khác.

Khi có nhu cầu tiến hành các thủ tục điều chỉnh vốn đầu tư, Chủ doanh nghiệp chỉ cần gọi điện thoại tới Luật Hoàng Minh sẽ được các luật sư có trình độ, kinh nghiệp của Luật Hoàng Minh tư vấn và đại diện tiến hành các thủ tục điều chỉnh mức vốn đầu tư cho phù hợp với quy mô hoạt động, mục đích điều chỉnh.

Dịch vụ tư vấn thay đổi vốn đầu tư của Công ty luật Hoàng Minh.

1. Căn cứ pháp lý:

-          Điều 142 Luật Doanh nghiệp;

-          Điều 39 – Nghị định số 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp của Chính phủ ngày 15/04/2010.

2. Tư vấn của Luật Hoàng Minh về việc điều chỉnh vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp:

-          Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến chế độ chịu trách nhiệm của chủ doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh và mức điều chỉnh vốn của chủ doanh nghiệp.

-          Tư vấn về các thức, hình thức điều chỉnh tăng, giảm vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp và những vấn đề pháp lý liên quan đến việc tăng, giảm vốn đầu tư;

-          Tư vấn các vấn đề về thuế (thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp …) liên quan đến việc tăng vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp.

3. Bộ hồ sơ thay đổi:

-           Thông báo thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp;

-           Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

4. Tiến hành các thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp theo đại diện uỷ quyền:

-          Tiến hành soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ thay đổi.

-          Tiến hành các thủ tục thay đổi tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

5. Cam kết của Luật Hoàng Minh sau khi thay đổi doanh nghiệp:

-           Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh nghiệp phù hợp với nội dung thay đổi.

-           Cung cấp Văn bản Pháp luật liên quan đến nội dung thay đổi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét