Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013

Thủ tục đăng ký sáng chế

 Chủ sáng chế cần cung cấp cho Topiclaw các tài liệu sau:

    Giấy ủy quyền.
    Thông tin chi tiết sáng chế.
    Hình vẽ minh họa sáng chế (nếu có).

Bravo đại diện Chủ sáng chế thực hiện các công việc sau:

    Phân loại sáng chế.
    Tra cứu và đánh giá sơ bộ khả năng bảo hộ sáng chế.
    Soạn thảo, đại diện nộp và theo dõi hồ sơ đăng ký sáng chế.
    Định kỳ thông báo Chủ sáng chế về tình trạng hồ sơ đăng ký sáng chế.
    Đại diện trao đổi trực tiếp với cục sở hữu trí tuệ về các vấn đề liên quan.
    Đại diện nhận và gửi Chủ sáng chế các thông báo, quyết định của Cục sở hữu trí tuệ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét